ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์ งบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม บุญมาจันทร์ประสิทธ์ิ 

9 ส.ค. 2562 11:03:09  เข้าชม   270