ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านเก่าใหญ่ไปหัวฝาย งบประมาณ 18,000 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง5419_merged (pdf.io) (1) 

13 ก.ย. 2562 21:21:27  เข้าชม   211