ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนอันเกิดจากอุทกภัย หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๐,๗๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ซ่อมแซม หมู่ที่ 5 

6 ธ.ค. 2562 11:50:14  เข้าชม   266