ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนอันเกิดจากอุทกภัย หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๖๕,๔๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ซ่อมแซม หมู่ที่ 4 

6 ธ.ค. 2562 11:53:31  เข้าชม   276