ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ทึ่ ๘ วงเงิน ๑๑๒,๒๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวมคอนกรีตหมู่ที่ 8 

22 ม.ค. 2563 13:15:23  เข้าชม   264