ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 (สายทางห้าแยกบ้านหนองแดง ไปลำห้วยห้วยหิน) งบประมาณ 250,200 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4 ปร.5หินคลุกลำห้วยหิน 

5 มี.ค. 2563 15:55:16  เข้าชม   292