องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงจัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อำเภอนาเชือกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมกิจอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนายนิวัฒิ อัญชุลี ปลัดอาวุโส อำเภอนาเชือก ประธานในพิธี นายประกฤษฎิ์ธร ไมตรีแพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ปลัด อบต.หนองแดง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรปอพาน กำนันตำบลหนองแดง กำนันตำบลปอพาน กำนันตำบลสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแดง ปอพาน สำโรง นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม