ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประจำปี 2565 และงดรับ งดให้ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
วันที่ 21 มกราคม 2565 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ "สุตริต โปร่งใส ประจำปี 2565 และงดรับ งดให้ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่