โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่ 16 กันยายน 2565 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวัดป่าโนนสะอาด (พระปลัดนิยม นยมาขโม ) และท้องถิ่นอำเภอนาเชือก (นายอนันต์ หนักแน่น)