โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหนองแดงเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 
วันที่ 22 มกราคม 2566 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้กล่าวรายงานโครงการแข่งขันกีฬาหนองแดงเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง โดยมี ดร.วิเชียร จงชูวนิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน