กิจกรรม Big cleaning Day อบต.หนองแดง 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning Day บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง