โครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 2566 
วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำโดยนางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง