โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ป่าสาธารณประโยชน์ 
วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำโดยนางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมด้วยนายเชวงศักย์ รัตนรักษ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ป่าสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ป่าสาธารณประโยชน์หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง