โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566