กิจกรรม Big cleaning Day อบต.หนองแดง 5 มีนาคม 2567 
วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day โดยการเก็บขยะถนนสายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง