ต้อนรับเจ้าหน้าที่ในโอกาสที่โอนมารับตำแหน่งใหม่ 1 มีนาคม 2567 
วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสมาส่งข้าราชการโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ นางสาวธิราพร คำสา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด