วันท้องถิ่นไทย 2567 
วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมเจ้าหน้าที่่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ที่ว่าการอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม