ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 (สายทางแยกโสกขุ่น ถึงปอพาน ไปที่นา นายไสว กุยลา) งบประมาณ 212,300 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4/ปร.5หินคลุกแยกโสกขุ่น 

5 มี.ค. 2563 15:59:44  เข้าชม   260