ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองคูขาด อำเภอบรบือ งบประมาณ 316,200 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4/ปร.5ลูกรังสายบ้านวังหิน 

5 มี.ค. 2563 16:01:49  เข้าชม   226