ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ไปบ้านห้วยแคน ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง งบประมาณ 492,200 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร4./ปร5.ลูกรังห้วยแคน 

5 มี.ค. 2563 16:08:32  เข้าชม   232