ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๘,๙๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง

27 ก.ย. 2561 18:39:08  เข้าชม   412