โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ถนนสายห้าแยกบ้านหนองแดง ไปลำห้วยหิน งบประมาณ 490,000 บาท
30 เม.ย. 2564 14:01:55  เข้าชม   171