ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ หน้าบ้านนานเนตรณรงค์ วงเงิน ๒๒,๙๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม นายเนตรณรงค์ 

10 เม.ย. 2562 17:11:42  เข้าชม   289