ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ ห้วยวังประดู่ตอนบน วงเงิน ๑๕,๓๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม วังประดู่ตอนบน 

10 เม.ย. 2562 17:14:52  เข้าชม   256