ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการปรับปรุงลงท่อระบายน้ำ PVC บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านโคกก่อง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม pvc 

10 เม.ย. 2562 17:19:59  เข้าชม   341