โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ถนนสายสี่แยกนางพูนศรี พิเมย ถึงบ้านนายถาวร ภะวะภินิจ งบประมาณ 129,500 บาท
25 มี.ค. 2565 10:04:25  เข้าชม   145