ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๗ กุดแคน-ห้วยบ้านกลาง งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ยกร่องหมู่ที่ 7 

13 พ.ค. 2562 11:27:24  เข้าชม   215