ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางพูนศรี พิเมย งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ถนนคสล หมู่ที่ 1 นางพูลศรี พิเมย 

16 พ.ค. 2562 15:51:26  เข้าชม   262