ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ สายหนองแต้-นารินทร์ งบประมาณ 398,800 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม หินคลุก หมู่ที่ 9 จากหนองแต้-นารินทร์ 

22 พ.ค. 2562 09:36:43  เข้าชม   259