ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ สายหนองแต้-วังหิน งบประมาณ 70,500 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม หินคลุก หมู่ที่ 9 จากหนองแต้-วังหิน 

22 พ.ค. 2562 09:38:45  เข้าชม   253