.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 ถนนสาย แยกวัดป่าโพธิ์ญาณ ถึงบ้านนางแพท งบประมาณจำนวน 235,100 บาท
30 พ.ค. 2566 09:35:49  เข้าชม   56