ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ สายสายลำห้วยวังประดู่ตอนบนถึงแยกทางหลวงชนบทโสกขุ่นปอพาน-วัดโพธิ์ศรีสว่าง งบประมาณ ๑๐๑,๑๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม หินคลุก หมู่ ๑ ลำห้วยวังประดู่ 

25 พ.ค. 2562 06:40:48  เข้าชม   257