ประกาศราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 สายบ้านเก่าใหญ่-ห้วยแคน งบประมาณ 201,000 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคารวม วางท่อระบายน้ำ PVC บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 

27 พ.ค. 2562 16:57:13  เข้าชม   303