ประกาศราคากลางจ้างเหมาลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๖ สายบ้านวังหินถึงโสกกาว งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม หินคลุก หมู่ที่ 6 จากวังหิน-โสกกาว 

21 มิ.ย. 2562 12:12:16  เข้าชม   205