ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฮด หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายบุญทันถึงดอนปู่ตาหนองขาม งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ถนนคสล หมู่ที่ 3 บ้านนายบุญทัน -ดอนปู่ตาหนองขาม 

11 ก.ค. 2562 11:20:50  เข้าชม   215