ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ หมู่ที่ ๔ สายทางทิศตะวันตก (เสริมผิวจราจร) งบประมาณ ๙๙,๙๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ถนนคสล หมู่ที่ 4 (เสริมผิวจราจร) ทิศตะวันตก 

11 ก.ค. 2562 14:08:53  เข้าชม   224