ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ ๔ สายทางทิศตะวันออก (เสริมผิวจราจร) งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม ถนนคสล หมู่ที่ 4 (เสริมผิวจราจร) ทิศตะวันออก 

11 ก.ค. 2562 14:11:11  เข้าชม   226