ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวทาง Para Asphalt concrete ถนนสายหน้า อบต.หนองแดง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม แอสฟัล หมู่ที่ 10 

21 ส.ค. 2562 16:08:13  เข้าชม   272