ประกาศราคากลางก่อสร้างผิวทาง Para Asphalt concrete ถนนสายสะพานเข้าหมู่บ้าน-บ้านนายพูน ปิดตาระโพธิ์ บ้านหนองแต้หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวม แอสฟัล หมู่ที่ 9 

21 ส.ค. 2562 16:11:07  เข้าชม   271