ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูห้วยหางหว้า บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 46,000 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง5420_merged (pdf.io) (2) 

13 ก.ย. 2562 21:26:44  เข้าชม   244