ประกาศราคากลางซ่อมแซมความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย(พายุโพดุล) งบประมาณ ๒๓๕,๙๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง รวมซ่อมแซม 1

26 ก.ย. 2562 16:17:31  เข้าชม   220