ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย (พายุโพดุล) งบประมาณ 100,000 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง รวมซ่อมแซม 

4 พ.ย. 2562 09:51:23  เข้าชม   256