ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนอันเกิดจากอุทกภัย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๓๓,๑๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน รวม ซ่อมแซม หมู่ที่ 1 

6 ธ.ค. 2562 11:48:41  เข้าชม   234