ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๑๒,๒๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลาง รวมหมู่ที่ 5

22 ม.ค. 2563 11:52:26  เข้าชม   275