ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑ วงเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวมหมู่ที่ 1 

22 ม.ค. 2563 11:53:52  เข้าชม   210