ประกาศราคากลางจ้างเหมาลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวมหินคลุกหมู่ที่ 9 

22 ม.ค. 2563 13:13:37  เข้าชม   235