ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงลานตลาดชุมชน บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ทึ่ ๑๐ วงเงิน ๗๒,๕๐๐ บาท

ตารางแสดงวงเงิน/แบบสรุปราคากลางรวมปรับปรุงตลาด หมู่ที่ 10 

22 ม.ค. 2563 13:18:33  เข้าชม   234