ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ไปบ้านฝายป่าบัว ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ งบประมาณ 339,000 บาท

ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4 ปร.5หมู่ที่6 ฝายป่าบัว 

5 มี.ค. 2563 15:51:19  เข้าชม   253