ข่าวประกาศ

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
28 ส.ค. 2566 13:41:06   เข้าชม   21

รายงานประชุมสภาสมัย 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
11 ส.ค. 2566 15:03:42   เข้าชม   28

รายงานการประชุมสภา 2566 สมัยแรก
11 ส.ค. 2566 14:52:22   เข้าชม   22

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2
11 ส.ค. 2566 14:31:22   เข้าชม   29

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
4 ส.ค. 2566 14:14:56   เข้าชม   19

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองแดง
27 ก.ค. 2566 15:05:01   เข้าชม   19

รายงานผลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2566
19 ก.ค. 2566 10:18:36   เข้าชม   19

รับโอนพนักงานส่วนตำบล
7 ก.ค. 2566 15:21:17   เข้าชม   33

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
2 พ.ค. 2566 13:52:36   เข้าชม   53

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
24 เม.ย. 2566 09:29:32   เข้าชม   85

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 09:50:12   เข้าชม   46

ประกาศอัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 -2566
12 เม.ย. 2566 14:50:52   เข้าชม   52
 ภาพกิจกรรม
21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   102 ลิงค์หน่วยงานราชการ