ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
2 พ.ค. 2566 13:52:36   เข้าชม   21

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
24 เม.ย. 2566 09:29:32   เข้าชม   47

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 เม.ย. 2566 09:50:12   เข้าชม   22

ประกาศอัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 -2566
12 เม.ย. 2566 14:50:52   เข้าชม   25

คู่มือประชาชน
23 มี.ค. 2566 14:05:22   เข้าชม   45

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
1 มี.ค. 2566 14:21:30   เข้าชม   123

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ปีงบประมาณ 2566
9 ก.พ. 2566 13:37:48   เข้าชม   85

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
9 ก.พ. 2566 11:12:04   เข้าชม   62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง
7 ก.พ. 2566 15:41:48   เข้าชม   67

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
22 ม.ค. 2566 15:55:56   เข้าชม   71

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่ว่ไป ตำแหน่ง ยาม
23 ธ.ค. 2565 15:15:47   เข้าชม   68

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่นๆประจำปีงบประมาณ 2565
22 ธ.ค. 2565 11:53:12   เข้าชม   72
 ภาพกิจกรรม
21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   63 ลิงค์หน่วยงานราชการ