ข่าวประกาศ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
27 เม.ย. 2566 14:32:02   เข้าชม   32

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2566
3 มี.ค. 2566 10:50:55   เข้าชม   41

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
27 เม.ย. 2566 12:03:42   เข้าชม   32

การประเมินจริยธรรม อบต.หนองแดง
27 เม.ย. 2566 10:38:20   เข้าชม   54

การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.หนองแดง
27 เม.ย. 2566 10:17:02   เข้าชม   20

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
26 เม.ย. 2566 14:55:32   เข้าชม   20

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:54:01   เข้าชม   21

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:45:53   เข้าชม   14

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
26 เม.ย. 2566 14:44:13   เข้าชม   34

รายงานผลสำรวจความพึ่งพอใจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
26 เม.ย. 2566 13:14:18   เข้าชม   26

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 ต.ค. 2565 10:48:57   เข้าชม   23

รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
3 เม.ย. 2566 10:30:55   เข้าชม   34
 ภาพกิจกรรม
21 ก.พ. 2566 11:18:38  เข้าชม   63 ลิงค์หน่วยงานราชการ